Nyheder

Nyheder


Find de seneste nyheder fra Fanø Ski Klub her

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Fanø Skiklub indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 25. juni 2020 på Fanø Skole. På grund af politiske beslutninger har det ikke været muligt at afholde generalforsamlingen iht. vedtægterne, men dagsordenen vil være i henhold til disse. Eventuelle forslag til generalforsamlingen bedes fremsendt til bestyrelsen senest den 16. juni 2020.


Til medlemsorientering:

Dagsorden i henhold til vedtægterne, som kan læses her på hjemmesiden.

Vi bestiller mødelokaler på skolen, men på grund af situationen er det usikkert hvor vi kan være. Det vil derfor være fint, dersom du giver bestyrelsen besked om du kommer. Hvis du er udenøs medlem, så har du mulighed for at fremsende fuldmagt til bestyrelsen eller til et medlem, der møder op på generalforsamlingen.


  • Anders Vesterbæk har valgt ikke at genopstille og bestyrelsen indstiller derfor Nicolaj Søbye Nissen til nyt bestyrelsesmedlem.
  • Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg. Der er plads til yderligere 2 medlemmer i bestyrelsen så vi modtager gerne forslag fra interesserede.

Covid-19


Fanø Skiklub er opmærksom på problematikken omkring Coronavirus/Covid-19, og følger situationen løbende.

Fanø Skiklub anbefaler at man følger Udenrigsministeriet anbefalinger i forhold til destination.

Vi anbefaler endvidere, at medlemmer der deltager i klubbens

arrangementer eller på klubture, bør se på Sundhedsstyrelsen retningslinjer. Hvis medlemmet ifølge disse retningslinjer skal i isolationeller karantæne, vil vi indskærpe at dette skal efterleves. Desuden bør alle i tvivlstilfælde kontakte egen læge, og følge dennes råd.


info@fanoskiklub.dk